• Tủ lạnh VTB
  Tủ lạnh 2 cửa, làm lạnh nhanh bằng quạt gió và không đóng tuyết
 • Tủ lạnh VTB
  Tủ lạnh 2 cửa, làm lạnh nhanh bằng quạt gió và không đóng tuyết
 • Tủ lạnh VTB
  Tủ lạnh 2 cửa, làm lạnh nhanh bằng quạt gió và không đóng tuyết
 • Tủ lạnh VTB
  Tủ lạnh 2 cửa, làm lạnh nhanh bằng quạt gió và không đóng tuyết
 • Tủ lạnh VTB
  Tủ lạnh 2 cửa, làm lạnh nhanh bằng quạt gió và không đóng tuyết.
 • Tủ lạnh VTB
  Tủ lạnh 2 cửa, làm lạnh nhanh bằng quạt gió và không đóng tuyết
 • Tủ lạnh VTB
  Tủ lạnh 2 cửa, làm lạnh nhanh bằng quạt gió và không đóng tuyết
 • Tủ lạnh VTB
  Lớp Foam dày, giữ lạnh tốt, tiết kiệm năng lượng.
 • Tủ lạnh VTB
  Tủ lạnh 2 cửa, làm lạnh nhanh bằng quạt gió và không đóng tuyết