Năng lượng và Công nghiệp
 • Giải pháp Trạm điện
  • Cung cấp các giải pháp về Thiết bị trung và cao thế, Tủ điều khiển bảo vệ, Hệ thống thông tin, điện tự dùng, Hệ thống tự động hóa trạm, Các thiết bị phục vụ trạm, Phụ kiện trạm...

 • Giải pháp Thủy điện
  • Cung cấp các giải pháp về Tuốc bin máy phát, Hệ thống cơ khí phụ, Hệ thống bảo vệ và điều khiển, Hệ thống điện tự dùng, Thiết bị cao áp, Hệ thống thông tin liên lạc, Thiết bị quan trắc...

 • Giải pháp Nhiệt điện
  • Cung cấp giải pháp công nghệ tổng thể cho các nhà máy xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa các nhà máy cũ hiện có. Sản xuất, tổ hợp, kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và dịch vụ kỹ thuật cho các hệ thống trên. lCung cấp hệ thống phụ trợ cho hệ thống đốt dầu, bơm dầu và hệ thống phân phối. Thiết kế, tổ hợp và lắp đặt các hệ thống trên cơ sở các thiết bị chính được cung cấp bởi các nhà sản xuất có thương hiệu và uy tín...

 • Hệ thống Lọc bụi
  • Lọc bụi tĩnh điện (ESP) là lọc bụi hiệu quả nhất trên toàn thế giới. Nó phổ biến hơn tất cả các hệ thống khác do những lợi thế như tổn thất áp suất thấp, công suất lớn, ổn đinh với khói bụi nhiệt độ cao và ứng dụng cho các loại khí khác nhau, hiệu suất thu bụi cao vượt quá 99.5% với chi phí bảo trì thấp. Trong ngành công nghiệp giấy và hóa chất ESP sử dụng cho các hệ thống thu hồi hóa chất cho lò thu hồi và ESP là lựa chọn duy nhất. Trong các lĩnh vực khác như lò nung và lò hơi, ESP cũng được ưu dùng với các lý do kể trên...